Select Page

  • Tiện ích
  • All

Cách mởi khóa phòng ngủ hoặc phòng tắm

Nhà ở Mỹ, phòng ngủ chính (master bedroom) hoặc phòng tắm, thường có khóa bên trong, nhưng mà là loại khóa bằng chốt và không có thiết kế ổ bi để dùng chìa khóa mà mở. Vì thế chỉ cần dùng 1 tuocnovic nhỏ là có thể mở được. Khóa...

Computer

Latest

Mới

Latest

Cách mởi khóa phòng ngủ hoặc phòng tắm

Nhà ở Mỹ, phòng ngủ chính (master bedroom) hoặc phòng tắm, thường có khóa bên trong, nhưng mà là loại khóa bằng chốt và không có thiết kế ổ bi để dùng chìa khóa mà mở. Vì thế chỉ cần dùng 1 tuocnovic nhỏ là có thể mở được. Khóa...

Tiện ích

Latest
  • Mới
  • Tiện ích
  • Computer

Cách mởi khóa phòng ngủ hoặc phòng tắm

Nhà ở Mỹ, phòng ngủ chính (master bedroom) hoặc phòng tắm, thường có khóa bên trong, nhưng mà là loại khóa bằng chốt và không có thiết kế ổ bi để dùng chìa khóa mà mở. Vì thế chỉ cần dùng 1 tuocnovic nhỏ là có thể mở được. Khóa...