Cashflow I – Giới thiệu cơ bản về luồng tiền

Giống như Oxygen cho chúng ta sự sống, tiền cho công ty của bạn sự tồn tại và phát triển, qua nó bạn cũng sẽ đánh giá được sức khỏe kinh doanh của công ty mình. Phần lớn các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam, giai đoạn đầu các công ty đều không quan tâm đến việc quản lý luồng tiền, vì thế, đây có thể là nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp phát triển rất khó khăn trong giai đoạn đầu, bài viết này của tôi nhằm đưa ra một cái nhìn cơ bản về quản lý luồng tiền để giúp các bạn đã, đang và sắp khởi nghiệp một doanh nghiệp nên quan tâm kỹ hơn về nó.

Và bài viết này được tham khảo từ tài liệu trên website Business Link của chính phủ Anh. Bài viết sẽ quan tâm đến những thành phần chính của luồng tiền và quản lý nó như thế nào để giúp bảo vệ tình hình tài chính của công ty mình. Sẽ chỉ ra những bước mà giúp bạn đạt được những thỏa thuận với Khách hàng, Nhà cung cấp và các Cổ đông góp vốn để giúp tăng khả năng củaluồng tiền. Ngoài ra, cũng sẽ đưa ra những vấn đề cơ bản thường gặp trong việc quản lý luồng tiền và làm như thế nào để tránh nó.

Tiền là gì? một câu hỏi quá thừa thải phải không bạn, nhưng với một doanh nghiệp nó phải được hiểu như sau:

Luồng tiền là thước đo cho khả năng thanh toán những hóa đơn đến hạn của bạn, nó phụ thuộc vào thời gian và số tiền bạn cần phải thanh toán trong các hoạt động kinh doanh của bạn hoặc những phần phát sinh khác theo mỗi tuần và tháng. Một luồng tiền tốt có nghĩa là những khoản thu và chi cơ bản trong hoạt động kinh doanh cho phép công ty bạn có đủ tiền mặt để thanh toán cho những hóa đơn đúng thời hạn.

Bảng cân đối tiền có thể bao gồm:

  • Tiền giấy và tiền xu
  • Các tài khoản hiện tại và tài khoản tiết kiệm ngắn hạn
  • Các khoản vay mượn ngắn hạn có thể được
  • Ngoại tệ và những khoản tiết kiệm khác mà có thể chuyển sang tiền mặt nhanh chóng


Bảng cân đối cũng không bao gồm:

  • Tiết kiệm dài hạn
  • Khoản vay dài hạn
  • Dư nợ của khách hàng
  • Cổ phiếu


Sự khác nhau giữa tiền và lợi nhuận

Đây là một điều rất quan trọng để bạn không bị nhầm lẫn giữa bảng cân đối tiền với lợi nhuận. Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa tổng tiền mà bạn thu được từ hoạt động kinh doanh và tổng chi phí của nó, thông thường sẽ được đánh giá khi hết một năm hoặc một kỳ kinh doanh nào đó. Bạn có thể dự đoán một lợi nhuận tốt cho một năm kinh doanh, nhưng bạn vẫn phải đối diện với việc thanh toán tiền mặt theo thời gian đến hạn.


Sự quan trọng của tiền mặt

Để có được lợi nhuận, phần lớn các doanh nghiệp sẽ phải sản xuất và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ của mình đến khách hàng của họ, trước khi họ được thanh toán. Không may là, không cần biết lợi nhuận thu được bao nhiêu từ hợp đồng nhưng nếu bạn không đủ tiền để trả cho nhân viên của bạn và nhà cung cấp trước khi nhận được khoản thanh toán từ khách hàng của bạn, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh để có thể thu được khoản lợi nhuận như dự đoán.

Để kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, bạn cần phải xây dựng bảng cân đối tiền dựa trên sự chắc chắn về thời gian di chuyển của luồng tiền từ đó bạn có thể dễ dàng chủ động trong việc giám sát luồng tiền.

Cần phải nhớ rằng, việc có nhiều tiền mặt trong ngân hàng không có nghĩa trằng đó là điều cần thiết để giúp làm tốt việc kinh doanh. Nếu bạn chưa cần sử dụng tiền liền, thì nên chuyển một khoản tiền dự phòng vào tài khoản tiết kiệm để có một lãi xuất tốt hàng tháng hoặc nên sử dụng nó như một nguồn vốn cho những đầu tư ngắn hạn.

Cashflow II: Xác định những khoản phải thu và phải chi

Trả lời