Select Page

Làm mới nhà tắm, sàn nhà với Grout Pen

Làm mới nhà tắm, sàn nhà với Grout Pen

Theo thời gian, những đường ngăn cách giữa các miếng gạch lót trong nhà tắm hay sàn nhà sẽ bị đổi sang màu đen, nhìn rất xấu.

 

Nhưng sản phẩm Grout Pen này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó rất đơn giản, tiện lợi và rẻ tiền, chỉ với $8.99 trên Amazon.

About The Author

Leave a reply